fbpx

Podkarpacki ZPN dopuszcza możliwość występów w jednym zespole 6 zawodników spoza obszaru Unii Europejskiej… za odpowiednią opłatą

Kilka dni temu Podkarpacki ZPN rozesłał do klubów regulamin rozgrywek IV ligi i klas niższych, który będzie obowiązywał w sezonie 2020/2021.

We wspomnianym regulaminie możemy znaleźć kilka ciekawostek. Ja szczególną uwagę zwróciłem na zapisy dotyczące zawodników zagranicznych. W rozdziale VI, paragraf 8 czytamy:

Do każdego klubu może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników cudzoziemców, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2. Ponadto w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym może występować równocześnie na boisku dowolna liczba zawodników z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2 i 3.

O czym one mówią? Ciekawy jest zwłaszcza ust. 2.

Do każdego klubu bez względu na klasę rozgrywkową może być potwierdzona i uprawniona dowolna liczba zawodników – cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, przy czym, w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym może występować równocześnie na boisku:
a) w rozgrywkach V ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz Pucharu Polski na szczeblu ZPN – 1 zawodnik cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej. Bezwarunkowo uprawnienie może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi dotyczącymi zatrudniania oraz legalizacji pobytu w Polsce, po przedstawieniu przez klub dokumentów, zaświadczających legalizację pobytu zawodnika – cudzoziemca w Polsce oraz otrzymane przez zawodnika pozwolenie na pracę.

b) Dopuszcza się możliwość gry równocześnie na boisku do 6 zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej w przypadku uiszczenia opłaty uprawniającej:
1) Za drugiego zawodnika 1000 zł,
2) Za trzeciego zawodnika 3000 zł,
3) Za każdego następnego zawodnika 10 000 zł.
Powyższą kwotę należy uiścić przed rozpoczęciem danej rundy rozgrywkowej na konto Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. W przypadku gry w meczu zawodników cudzoziemców bez dokonania powyższej opłaty klub zostanie ukarany walkowerem za grę nieuprawnionego zawodnika.

Całość regulaminu rozgrywek Podkarpackiego ZPN znajdziecie TUTAJ

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.