Wytyczne w zakresie organizacji meczów z udziałem publiczności. Zamieszanie trwa

Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej opublikował za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej komunikat Przewodniczącego Komisji ds. bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich.

Komunikat Przewodniczącego Komisji ds. bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich.

W dniu 22.07.2020 roku na stronie internetowej opublikowaliśmy wytyczne COVID-19 dot. organizacji meczy z udziałem publiczności, które wskazują, ze kluby od najbliższej kolejki rozgrywek mogą udostępnić 50% miejsc dla kibiców.

W związku z faktem, iż mimo ukazania się projektu Rozporządzenia z dnia 17.07.2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii umożliwiające organizację meczy z udostępnieniem 50% miejsc i zapowiedzi telewizyjnych, że rozporządzenie będzie obowiązywało od dnia 22.07.2020 roku  do dnia dzisiejszego ww. rozporządzenie nie zostało opublikowane, a tym samym nie można organizować meczy z udostępnieniem 50% miejsc dla kibiców.

Mając powyższe na uwadze do odwołania mecze mogą być organizowane z zastosowaniem przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z tym przepisem można udostępnić co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie (nie więcej niż 25 % przewidzianych dla kibiców) a w przypadku braku oznaczanych miejsc przy zachowaniu bezpiecznej odległości wynoszącej 2,0 m. Pozostałe zalecenia wskazane w wytycznych COVID-19 pozostają bez zmian.

Za powstałe zamieszenie jako Przewodniczący Komisji ds. bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich serdecznie przepraszam, jednakże opracowując nowe wytyczne chcieliśmy jak najszybciej umożliwić kibicom wejście na stadion w jak największej liczbie.

Robert Dybka

Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach.

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.

Najnowszewpisy

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.