fbpx

Prosty sposób na rozliczenie ekwiwalentu sędziowskiego w Mazowieckim Związku Piłki Nożnej

Od 21 grudnia kluby wszystkich lig i klas rozgrywkowych na Mazowszu mają teraz możliwość rozliczania ekwiwalentów sędziowskich z tytułu prowadzenia zawodów piłkarskich za pośrednictwem Biura Mazowieckiego ZPN. Co trzeba zrobić, by skorzystać z tej możliwości? Mazowiecki ZPN podał szczegóły za pośrednictwem strony internetowej.

1. Do 15 lutego 2022 roku klub składa do Biura Mazowieckiego ZPN, pisemną deklarację, wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały, w której wyraża wolę rozliczania ekwiwalentów sędziowskich za pośrednictwem Biura Mazowieckiego ZPN.

2. Okresem rozliczeniowym programu jest jedna runda sezonu rozgrywkowego.

3. Podpisując deklarację, o której mowa powyżej (link do jej pobrania znajdziesz TUTAJ) klub oświadcza, że zapoznał się z zasadami rozliczania delegacji oraz w przypadku braku uregulowania należności z tytułu rozliczania ekwiwalentów sędziowskich poddaje się rozstrzygnięciom wynikającym z art. 105 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

4. Klub zobowiązany jest opłacić notę księgową/rachunek wystawianą/ny przez Mazowiecki ZPN, opiewającą/cy na kwotę, wynikającą z sumy stawek przewidzianych dla meczów rozgrywanych w roli gospodarza (mistrzowskich i pucharowych) przed rozpoczęciem całego sezonu lub rundy wiosennej.

5. Klub uprawniony jest do rozliczania ekwiwalentów sędziowskich za pośrednictwem Biura Mazowieckiego ZPN w ramach wszystkich rozgrywek (mistrzowskich i pucharowych), w których występują jego drużyny.

6. Po zakończeniu rundy Mazowiecki ZPN wystawia dla klubu notę księgową/rachunek (korektę) opiewającą/cy na kwotę stanowiącą różnicę w stosunku do rzeczywistych kosztów poniesionych z tytułu ekwiwalentów sędziowskich w ramach wszystkich lig i klas rozgrywkowych. Ewentualna niedopłata musi być uregulowana przez klub w terminie 14 dni od daty otrzymania noty/rachunku (korekty), natomiast ewentualna nadpłata zostanie Klubowi przeksięgowana na nową rundę rozgrywkową. W przypadku wycofania Klubu ze wszystkich rozgrywek prowadzonych przez Mazowiecki ZPN nadpłata zostanie zwrócona na konto wskazane w deklaracji.

Wysokości przedpłat dla poszczególnych klas rozgrywkowych ustalane są na podstawie stawek sędziowskich wynikających z Uchwały Zarządu Mazowieckiego ZPN w sprawie zatwierdzenia tabeli ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów i delegatów Mazowieckiego ZPN.

Liczba meczów w danym okresie rozliczeniowym ustalana jest w oparciu terminarze rozgrywek, w których klub występuje w roli gospodarza zawodów.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość rozłożenia na dwie raty opłaty, o której mowa w punkcie 6. powyżej wyłącznie za zgodą prezesa lub podczas jego nieobecności jednego z wiceprezesów MZPN.

***

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.