fbpx

Komunikat Stali Mielec dotyczący zaległości finansowych z lat 2017 – 2019

Zarząd Spółki FKS STAL MIELEC S.A. informuje, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Mielcu w ostatnim miesiącu przeprowadził kontrolę u płatnika składek FKS STAL MIELEC (Stowarzyszenie) z siedzibą w Mielcu przy ul. Solskiego 1. Kontrolą został objęty okres od stycznia 2017 r. do grudnia 2019 r. 

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz sprawdzenie innych składek, do których pobierania zobowiązany jest ZUS.

W wyniku kontroli FKS STAL MIELEC otrzymało decyzję, w której organ stwierdził, że w przypadku 94 zleceniobiorców zostało zastosowane nieprawidłowe zminimalizowanie obowiązku składkowego.

W konsekwencji organ stwierdził, że ww. zleceniobiorcy z tytułu zatrudnienia w ramach umów zleceń, podlegają obowiązkowym składkom emerytalnym, rentowym, wypadkowym, zdrowotnym oraz składkom na Fundusz Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zdaniem ZUS – wynagrodzenia otrzymane z tytułu umów zleceń w wielu wykazanych tam przypadkach, nie zostały oskładkowane prawidłowo i nie zostały wykazane prawidło do rozliczeń.

Z wyliczeń wykazanych w Protokole kontrolnym 352021120058PRO001 z dnia 3 marca 2022 r. wynika, że zobowiązanie Klubu wobec ZUS, wyliczone w oparciu o otrzymane decyzje wynosi 165.000 zł, z uwagi na błędnie prowadzone rozliczenia składek z tytułu umów zleceń zawodników i pracowników klubu. Do kwoty tej doliczone będą odsetki, wynoszące na dzień sporządzenia raportu 55.000 zł.

Zarząd FKS Stal Mielec S.A. pragnie, aby klub zawsze był transparentny i o każdej takiej aktywności będzie informować kibiców.


Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.