Przejęcie Warty Poznań przez spółkę DD12 Lab unieważnione

Ogłoszona w sierpniu 2022 roku transakcja polegająca na nabyciu pakietu większościowego akcji Warty Poznań S.A. przez spółkę DD12 Lab została unieważniona. Oznacza to, że właścicielem pakietu większościowego akcji „Zielonych” znów jest Bartłomiej Farjaszewski.