fbpx

Polish Soccer Skills. „Ze Szkoły do Reprezentacji”

Systemowe i darmowe szkolenie motoryczne podczas lekcji WF-u w szkołach podstawowych, szkolenia dla nauczycieli, a także selekcja i nagradzanie utalentowanych dzieci – to najważniejsze założenia projektu społecznego realizowanego przez Fundację Polish Soccer Skills. Stawką są obozy szkoleniowe, powołania do Reprezentacji PSS i wyjazdy do najlepszych europejskich akademii. Udział w projekcie jest bezpłatny. Termin zgłoszeń szkół do pierwszej edycji mija 12 stycznia 2022 roku.

Ideą projektu społecznego „Ze Szkoły do Reprezentacji” jest popularyzacja piłki nożnej oraz powszechne, masowe, usystematyzowane i darmowe szkolenie podczas lekcji WF-u w szkołach podstawowych, a w efekcie nagradzanie utalentowanych dzieci.

Szkolenie skupia się na doskonaleniu koordynacyjnych zdolności motorycznych. Szkolenie realizowane w ramach treningu piłki nożnej, którą uprawia największy odsetek dzieci w wieku szkolnym – mówi Marek Gołembowski – koordynator szkolenia Polish Soccer Skills. Poprawa zdolności łączenia i różnicowania ruchów, zdolności szybkiej reakcji czy orientacji czasowo-przestrzennej, potrzebna jest wszystkim dzieciom i młodzieży, aby kształtować zdrową postawę i ruchomość, niezależnie od tego, czy grają na co dzień w drużynach piłkarskich, uprawiają inne sporty czy nie – dodaje.

Celem projektu jest też wyszukiwanie utalentowanych dziewczynek i chłopców spośród uczniów szkół podstawowych i motywowanie ich do dalszej pracy oraz rozwijania swoich umiejętności. Motywacją mają być nagrody w postaci obozu treningowego Polish Soccer Skills, który otwiera im drzwi do kolejnych etapów rywalizacji, czyli do powołania do Reprezentacji Polish Soccer Skills i do wygrania darmowych wyjazdów na sparingi z najlepszymi europejskimi drużynami takimi jak Bayern Monachium, Liverpool, Sporting Lizbona czy Manchester City.

Selekcja talentów odbywa się na podstawie Potencjometru stworzonego przez fundację. Potencjometr Polish Soccer Skills to narzędzie posiadające zaawansowane algorytmy, pozwalające na podstawie analizy testów wyłonić dziewczynki i chłopców z największym potencjałem.

Na czym polega projekt?

  • Do Projektu wybranych zostanie 16 szkół podstawowych, po jednej z każdego województwa, z których wszyscy uczniowie klas czwartych zostaną objęci programem szkolenia techniki piłkarskiej i doskonalenia koordynacyjnych zdolności motorycznych.
  • Nauczyciele WF-u, zostaną przeszkoleni, wyposażeni w stroje sportowe i otrzymają szczegółowy program treningowy obejmujący 1 godzinę WF-u tygodniowo.
  • Dzieci w ramach Projektu przejdą testy początkowe i testy końcowe, dzięki temu będzie możliwe zbadanie progresu i wyselekcjonowanie najbardziej utalentowanego zawodnika lub zawodniczkę z każdej szkoły.
  • Każdy uczeń/uczennica otrzyma informację zwrotną o postępach i umiejętnościach wraz z dopasowanym do ucznia indywidualnym planem treningowym do samodzielnego treningu.
  • Uczniowie, którzy wybrani zostaną w każdej szkole (po 1 reprezentancie z każdej szkoły) na podstawie wyników testów, w nagrodę wyjadą na obóz Polish Soccer Skills, gdzie poza profesjonalnym programem szkolenia piłkarskiego, otrzymają też szansę zawalczenia o powołanie do Reprezentacji PSS i darmowe wyjazdy na sparingi zagraniczne z mocnymi europejskimi drużynami.
  • Szkoły mają szansę uzyskać sprzęt sportowy, o który rywalizować będą – podczas Inauguracji Reprezentacji Polish Soccer Skills.

Termin zgłoszeń szkół upływa 12 stycznia. Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub za zgodą dyrektora upoważniona przez niego osoba. Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie – https://soccerskills.pl/pl/ze-szkoly-do-reprezentacji

Korzyści z udziału w projekcie „Ze Szkoły do Reprezentacji” są nie tylko dla uczniów, ale również dla nauczycieli, szkół, rodziców a także klubów sportowych, w których niektórzy uczniowie trenują na co dzień. Dla nauczycieli jest to szansa na dodatkowy rozwój i wyjazdy zagraniczne, dla rodziców informacja zwrotna o umiejętnościach dzieci i szansa na zauważenie talentu, a dla klubów wparcie w szkoleniu podstawowych umiejętności dzieci, dzięki czemu będą one lepiej przygotowane do treningu realizowanego przez klub. Szkoła natomiast otrzymuje wsparcie w unowocześnieniu i profesjonalizacji lekcji WF-u.

Cieszymy się, że udało nam się wystartować z pierwszą edycją projektu „Ze szkoły do Reprezentacji”. Wychowanie fizyczne w szkołach podstawowych wymaga systemowego wsparcia – przygotowanie nauczycieli, program kształtujący zdrową sylwetkę i kondycję uczniów oraz uatrakcyjnienie zajęć. W obliczu wyzwań wywołanych pandemią, takich jak zajęcia zdalne, ograniczone treningi – stało się to wręcz obowiązkiem. Mamy nadzieję, że z czasem z udziałem partnerów, będziemy w stanie rozszerzyć program o pozostałe klasy szkoły podstawowej i pozostałe szkoły ze wszystkich województw, tak aby wszystkie dzieci w wieku szkolnym miały dostęp do profesjonalnego, bezpłatnego szkolenia i oceny umiejętności – mówi Ewelina Stępień-Kunik prezes Fundacji Polish Soccer Skills.

O Fundacji

Organizatorem projektu Ze Szkoły do Reprezentacji jest Fundacja Polish Soccer Skills, organizacja pozarządowa, która od kilkunastu lat realizuje projekty społeczne i zajmuje się profesjonalnym szkoleniem piłkarskim dzieci i młodzieży oraz promocją talentów piłkarskich. Fundacja organizuje profesjonalne, szkoleniowe obozy piłkarskie, na które każdego roku przyjeżdża 5000 zawodników i zawodniczek z całej Polski i kilkunastu krajów całego świata. Jest to platforma integrująca całe środowisko piłkarskie, gdzie są zawodnicy o różnych umiejętnościach i reprezentujących różne drużyny, kluby i klasy szkolne. Fundacja selekcjonuje utalentowanych zawodników i zawodniczki i umożliwia im otwarcie drogi do profesjonalnej kariery poprzez Reprezentacje PSS. Wielu zawodników, którzy wyróżnili się na obozach Polish Soccer Skills, dziś gra w profesjonalnej piłce na najwyższym poziomie.

***