Ustalanie kolejności w tabeli w polskich rozgrywkach ligowych

Rozgrywki ligowe w polskiej piłce nożnej wkraczają w decydującą fazę sezonu, począwszy od piłkarskiej PKO Bank Polski Ekstraklasy po Klasę „C”. Wszyscy spoglądają teraz w ligowe tabele i patrzą na kolejność.

Co jeśli co najmniej dwa zespoły ma tyle samo punktów? Co wtedy decyduje o kolejności? W każdym regulaminie rozgrywek znajdziemy zasady ustalania kolejności. W większości są one takie same w różnych ligach, a opierają się o przepisy Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (dalej: Uchwała).

§ 16 Uchwały stanowi, iż „O ile przepisy szczególne (np. regulaminów rozgrywek) nie stanowią inaczej, stosuje się następujące zasady:…” . I teraz o tych zasadach obowiązujących w rozgrywkach ligowych w Polsce.

Zgodnie z § 16 ust. 1 Uchwały, zawody w rozgrywkach mistrzowskich rozgrywane są systemem mecz i rewanż (każda drużyna rozgrywa z pozostałymi dwa spotkania, jedno jako gospodarz, drugie jako gość). W rozgrywkach mistrzowskich wszystkich szczebli i kategorii wiekowych stosuje się następującą punktację: za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za mecz nierozstrzygnięty – jeden punkt, a za przegraną – zero punktów (§ 16 ust. 2 Uchwały).

W ust. 3 zawarte zostały przepisy dotyczące ustalenia kolejności w rozgrywkach. Tę kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują:

– przy dwóch zespołach, w następującej kolejności:

1) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,

2) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,

3) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek w spotkaniach w danym sezonie,

4) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych w spotkaniach w danym sezonie,

5) przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów w danym sezonie,

6) przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów na wyjeździe w danym sezonie.

– przy więcej niż dwóch zespołach stosuje się kolejno zasady określone w pkt 1) wyłącznie między zainteresowanymi drużynami.

Postanowienia dotyczące liczby zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami, korzystniejszej różnicy między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn (przy równej liczbie punktów), a także korzystniejszej różnicy bramek w spotkaniach w danym sezonie (przy dalszej równości), mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji rozegrania wszystkich zaplanowanych meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

§ 16 ust. 4 Uchwały reguluje sytuacje nadzwyczajne, czyli takie skutkują brakiem możliwości dokończenia rozgrywek. Mieliśmy do czynienia z taką w niższych ligach w sezonie 2019/2020, kiedy wystąpiła pandemia koronawirusa. Przepisy zostały potem zmodyfikowane i stąd następujące brzmienie § 16 ust. 4 Uchwały: „W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi po rozegraniu 50% lub więcej zaplanowanych kolejek jako tabelę końcową przyjmuje się tabelę po ostatniej rozegranej kolejce, przy założeniu, iż wszystkie zalegle mecze tej i poprzednich kolejek, które nie odbyły się w terminach wcześniejszych uznaje się za nierozegrane bez przyznawania punktów”.

Postanowienia ust. 5 odnoszą się do wcześniejszego zakończenia rozgrywek w trakcie rundy jesiennej lub po tej rundzie. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi po rozegraniu mniej niż 50% zaplanowanych kolejek, wyniki dotychczas rozegranych meczów będą anulowane, a kolejność drużyn w tabeli końcowej nie zostanie ustalona (§ 16 ust. 5 Uchwały).

Ostatnim przepisem związanym z tabelą rozgrywek, a także w jakiś sposób z kolejności w tabeli jest przepis ust. 6: „W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5 klubom uczestniczącym w rozgrywkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec PZPN lub Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej z tytułu poniesionych wydatków związanych z udziałem we wcześniej zakończonych lub anulowanych rozgrywkach”.  

Źródło: PZPN, PRAWOSPORTOWE.PL

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.