Wydział Gier i Ewidencji Wielkopolskiego ZPN przypomina o przepisach określających wymagania formalne dotyczące przedłużania lub skrócenia wypożyczenia zawodnika

Zgodnie z Uchwałą nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej z późniejszymi zmianami, Wydział Gier i Ewidencji Wielkopolskiego ZPN informuje, iż zmiana okresu obowiązywania wypożyczenia jest możliwa poprzez sporządzenie aneksu do wcześniej zawartej umowy transferowej.

Przy czym należy pamiętać o kliku podstawowych kwestiach:

  • zawodnik czasowo transferowany może powrócić przed upływem umowy do klubu odstępującego za zgodą stron i zawodnika, przy czym jego potwierdzenie do klubu może nastąpić wyłącznie w okresie transferowym, (z zastrzeżeniem postanowień w/w Uchwały § 27);
  • aneks do umowy transferu czasowego przedłużający okres obowiązywania umowy musi być, pod rygorem nieważności, zawarty przed upływem terminu określonego w pierwotnej umowie transferowej;
  • umowa między zainteresowanymi klubami nie może być zawarta bez pisemnej zgody zawodnika (w przypadku niepełnoletnich także zgody opiekuna prawnego).
  • każdy podpisany aneks do umowy transferowej musi być najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego podpisania przekazany do organu prowadzącego rozgrywki na adres email: krzysztof.oledrowicz@wielkopolskizpn.pl i/lub arkadiusz.skuza@wielkopolskizpn.pl;
  • za terminowe przekazanie aneksu do organu prowadzącego rozgrywki odpowiedzialny jest klub pozyskujący zawodnika;
  • każdy aneks dostarczony po terminie będzie traktowany jako nowy transfer czasowy, co skutkować będzie:
  1. złożeniem nowego wniosku transferowego;
  2. koniecznością zawarcia nowej umowy transferu czasowego pomiędzy klubami;
  3. pobraniem opłat za potwierdzenia zawodnika pozyskiwanego na zasadzie transferu czasowego.

Szczegółowe informacje zawarte są w przewodniku transferowym przygotowanym przez pracowników Wydziału Gier i Ewidencji.

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.