Formy prawne funkcjonowania szkółek piłkarskich

Kolejna ciekawa publikacja na blogu prawopilkarskie.pl, współpracującym z Galaktycznym Futbolem. Całość poniżej.

„Planujesz otworzyć szkółkę piłkarską, ale zastanawiasz się jaką formę prawną działalności wybrać? Ten wpis jest krótkim opisem możliwych form prawnych prowadzenia prywatnych szkółek piłkarskich.

Szkółki piłkarskie mogą co do zasady funkcjonować w każdej formie przewidzianej przez przepisy prawa. Działalność taka prowadzona może być więc w formie: jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, spółki prawa handlowego – z wyłączeniem jednak spółki partnerskiej – oraz w formie stowarzyszenia, w tym uczniowskich klubów sportowych lub fundacji.

Pamiętaj jednak, że nie wszystkie formy prawne umożliwią Ci zarejestrowanie szkółki jako klubu piłkarskiego, bowiem tutaj przepisy prawa piłkarskiego wprowadzają wymóg posiadania osobowości prawnej, której przykładowo nie ma np.: jednoosobowa działalność gospodarcza. Jeśli Twoja szkółka piłkarska nie będzie klubem piłkarskim to nie będziesz mógł m.in.: występować w oficjalnych rozgrywkach.

Instytucja spółki cywilnej uregulowana została w Kodeksie cywilnym. W przyjętym tam uregulowaniu stwierdzono, iż przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

Działalność spółek prawa handlowego uregulowano natomiast w Kodeksie spółek handlowych. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo – akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Dodatkowo od lipca 2021 roku możliwa jest również do założenia prosta spółka akcyjna.

Biorąc pod uwagę wymienione powyżej regulacje prawne, należy wskazać, że nie ma żadnych przeszkód co do funkcjonowania szkółek piłkarskich w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, czy spółek prawa handlowego. Wyjątkiem od powyższych możliwości jest spółka partnerska, a to z uwagi na specyficzny cel prowadzenia działalności gospodarczej przez tego rodzaju spółki. Należy więc wykluczyć możliwość funkcjonowania szkółek piłkarskich w formie spółki partnerskiej. Jeżeli planujemy prowadzenie szkółki piłkarskiej samodzielnie to najodpowiedniejszą formą jest założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, natomiast jeżeli mamy przynajmniej jednego wspólnika to możemy rozważyć założenie spółki cywilnej lub jednej ze wskazanych powyżej spółek prawa handlowego. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne również mogą być założone tylko przez jedną osobę.

Najczęściej jednak, szkółki piłkarskie działają w formie stowarzyszeń oraz fundacji. Jest to podyktowane celem i przedmiotem tego rodzaju działalności, a w szczególności korzyściami prawnymi i korzyściami podatkowymi płynącymi z tego typu form prawnych prowadzenia działalności.

Kluby piłkarskie najczęściej działają właśnie w formie stowarzyszeń, natomiast coraz częściej osoby zakładające prywatne szkółki piłkarskiej wybierają fundacje. Zaznaczyć tutaj trzeba, że aby założyć stowarzyszenie potrzeba minimum 7 członków założycieli, natomiast fundacja może być fundacją jednoosobową.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na blogu – www.prawopilkarskie.pl

***

Obraz Gerhard G. z Pixabay

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.