fbpx

PKO BP Ekstraklasa. Sprawozdanie finansowe Wisły Kraków SA (niezaudytowane)

Przedstawiamy wstępne niezbadane sprawozdanie finansowe Wisły Kraków S.A. W dalszym ciągu trwa badanie przytoczonego raportu, jednak nie spodziewamy się dalece istotnych zmian w zakresie zaprezentowanego przez nas wyniku Spółki – informuje biuro prasowe Wisły Kraków.

Zobowiązania Wisły Kraków na koniec 2019 roku wyniosły blisko 71 mln złotych, z czego realne wynoszą niecałe 28 mln złotych, wliczając w to zobowiązania wobec Jakuba Błaszczykowskiego, Tomasza Jażdżyńskiego i Jarosława Królewskiego z tytułu uzyskanych pożyczek w kwocie 4,5m złotych. Oznacza to ogólny spadek wymagalnych zobowiązań o ponad 14 mln złotych i blisko 10 mln złotych w ujęciu bilansowym w stosunku do stanu na koniec 2018 roku.

W 2019 roku klub wygenerował zysk netto w kwocie ponad 6 mln złotych, w tym 5,5 mln złotych zysku na działalności transferowej. Zysk operacyjny bez transferów, z uwzględnieniem otrzymanych wpływów z darowizn (głównie Socios), wyniósł w 2019 roku wyraźnie ponad 1 mln złotych.

Źródło: Komunikat biura prasowego Wisły Kraków S.A.

Grzegorz Sawicki

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.