Z ostatniej chwili. Rozgrywki w Niższych Ligach zawieszone w województwie lubuskim i mazowieckim

Adam Niedzielski, minister zdrowia, poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej o wprowadzeniu obostrzeń w dwóch kolejnych województwach, lubuskim i mazoweckim.

Co to oznacza dla amatorskiego futbolu we wspomnianych województwach, nie trzeba tłumaczyć. Rozgrywki w ligach od IV w dół zostają zawieszone. Regulacje wejdą w życie z dniem 15 marca, czyli od najbliższego poniedziałku.

Korzystanie z infrastruktury sportowej będzie możliwe jedynie w przypadku organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 367 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

******

Rywalizacja w Niższych Ligach została już wcześniej zawieszona w województwach mazursko-warmińskim i pomorskim.

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.