fbpx

Zmiany w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN dotyczące karania osób naruszających nietykalność cielesną

Na mocy uchwały Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej wprowadzono zmiany w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN, które mają na celu ujednolicić karanie osób naruszających nietykalność cielesną przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim.

W Regulaminie Dyscyplinarnym Polskiego Związku Piłki Nożnej wprowadza się następujące zmiany:

1.W Art. 61 par. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
§2.1.Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki polegało na:
1) naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu,
2) innym, wysoce niesportowym zachowaniu przed, w czasie meczu lub bezpośrednio
po nim,
– po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji, w wymiarze nie niższym niż 3 mecze albo karę dyskwalifikacji czasowej.
2. Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki polegało na naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu sędziego – po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze nie niższym niż 5 meczów.
3. Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki polegało na rażącym naruszeniu nietykalności cielesnej sędziego – po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze nie niższym niż 1 rok.

2.W art. 62 par. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
§3.1. Jeżeli usunięcie z ławki rezerwowych nastąpiło w wyniku naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia, zniesławienia lub innego, wysoce niesportowego zachowania, osobie tej po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze nie niższym niż 3 mecze albo karę dyskwalifikacji czasowej.
2. Jeżeli usunięcie z ławki rezerwowych, które nastąpiło w wyniku samoistnej czerwonej kartki, polegało na naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu sędziego – po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze nie niższym niż 5 meczów.
3. Jeżeli usunięcie z ławki rezerwowych, które nastąpiło w wyniku samoistnej czerwonej kartki, polegało na rażącym naruszeniu nietykalności cielesnej sędziego – po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze nie niższym niż 1 rok.

3.W Art. 72 par. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
§1.1.Kto stosuje groźbę, przemoc lub narusza nietykalność cielesną sędziego lub innej osoby w związku z meczem piłkarskim lub działalnością w PZPN lub jego organizacjach członkowskich, w szczególności w celu utrudnienia lub uniemożliwienia podjęcia działań, podlega karze pieniężnej nie niższej niż 2.000 zł, karze dyskwalifikacji lub karze
wykluczenia z PZPN.
2. W przypadku, gdy groźba, przemoc lub naruszenie nietykalności cielesnej sędziego, o której mowa w par. 1 ust.1, ma charakter rażący – kara dyskwalifikacji nie może być niższa niż 1 rok.

Źródło: PZPN

Grzegorz Sawicki

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.

Jedna odpowiedź do “Zmiany w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN dotyczące karania osób naruszających nietykalność cielesną”

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.