Czy zawodnik może jednostronnie rozwiązać deklarację gry amatora!? Co zrobić, jeśli klub nie wyraża zgody?

Dariusz Laszczyk, prowadzący zaprzyjaźniony z Galaktycznym, portal PrawoPiłkarskie.pl, zamieścił kolejną bardzo ciekawą, szczególnie dla zawodników z niższych klas rozgrywkowych, publikację. Tym razem zajął się tematem deklaracji gry amatora i sposobami jej rozwiązania. Poniżej przedstawiam pełny tekst.

„W ostatnich dniach dostaję wiele pytań od zawodników dotyczących możliwości rozwiązania lub unieważnienia deklaracji gry amatora. Okazuje się, że w wielu przypadkach zawodnicy podpisali deklaracje gry amatora, a po kilku dniach “rozmyślili się” i chcieliby podjąć treningi w innym klubie. Niekiedy też dochodzi ze strony osób zarządzających klubami piłkarskimi do prób wprowadzenia w błąd, stosowania podstępu, czy nawet zastraszania zawodników w celu uzyskania od nich podpisu na deklaracji gry amatora.

Co zrobić w tego typu sytuacjach? Jakie są możliwości działania?

Po pierwsze deklaracja gry amatora jest jednostronnym oświadczeniem zawodnika wyrażającym zgodę na grę klubie w całym sezonie rozgrywkowym. Deklaracja gry amatora nie jest umową zawieraną między klubem, a zawodnikiem, a jest ona tylko wyrazem woli zawodnika do reprezentowania danego klubu.

Poprzez podpisanie deklaracji gry amatora zawodnik ma obowiązek reprezentować klub do końca sezonu, a więc do 30 czerwca. Pamiętaj, że w stosunku do zawodnika o statusie amatora, który w trakcie sezonu piłkarskiego opuści samowolnie klub zastosowana będzie automatycznie 12-miesięczna karencja (dyskwalifikacja).

Przepisy piłkarskie nie przewidują możliwości jednostronnego rozwiązania deklaracji gry amatora, wobec tego, jeśli jesteś zawodnikiem to dobrze przemyśl swoją sytuację zanim złożysz podpis pod deklaracją gry amatora.

Możliwe jest jednak rozwiązanie deklaracji gry amatora za porozumieniem stron, a więc konieczna jest do tego zgoda klubu. Po rozwiązaniu deklaracji gry amatora stajesz się zawodnikiem wolnym.

Co zrobić, jeśli klub nie zgodzi się na rozwiązanie deklaracji gry amatora?

W sytuacji, kiedy klub nie godzi się na rozwiązanie deklaracji gry amatora można sprawdzić, czy została ona formalnie prawidłowo zawarta np.: czy w przypadku zawodnika niepełnoletniego znajdują się na deklaracji podpisy rodziców.

Należy jednak bezwzględnie pamiętać o wyjątku w przepisach, który umożliwia klubowi uprawnienie zawodnika do gry na cały sezon rozgrywkowy, nawet bez podpisanej przez niego deklaracji gry amatora tj.: w sytuacji, kiedy zawodnik został zgłoszony przez klub do rozgrywek i rozegrał co najmniej jedno oficjalne spotkanie w nowym sezonie!

Inna jest więc sytuacja zawodnika, który w nowym sezonie nie rozegrał jeszcze żadnego meczu w rozgrywkach piłkarskich, a inna sytuacja zawodnika, który rozpoczął już występy ligowe.

W sytuacjach takich jak brak świadomości lub swobody zawodnika przy podpisywaniu deklaracji gry amatora albo w przypadku celowego wprowadzenia zawodnika w błąd co do treści podpisywanego dokumentu albo w przypadku uzyskania podpisu podstępem możliwe jest unieważnienie takiego dokumentu w postępowaniu sądowym. W tym przypadku to na zawodniku będzie ciążył obowiązek przedłożenia do sądu odpowiednich dowodów na potwierdzenie zaistniałej sytuacji np.: podania świadków, którzy byli obecni przy wprowadzaniu zawodnika w błąd lub przedłożenia nagrań obrazujących nieprawidłowości itd.

Niektóre sytuacje np.: zastraszanie zawodnika, czy też podrobienie podpisu mogą mieć znamiona czynów karnych, które należy zgłaszać do organów ścigania, czyli na Policję lub do Prokuratury.

Zawodniku zapamiętaj – mimo że jesteś „amatorem” to zbyt wczesne lub pochopne podpisanie deklaracji gry amatora powoduje, że zostajesz „związany” z klubem na cały sezon rozgrywkowy i zmiana barw w tym okresie będzie wymagała zgody obecnego klubu. To, że jesteś zawodnikiem amatorem nie zwalnia Cię z obowiązku przestrzegania przepisów piłkarskich.

Czytaj uważnie dokumenty które podpisujesz, a jeśli nie rozumiesz ich treści lub konsekwencji jakie niesie złożenie podpisu, poproś o czas do namysłu i skonsultuj się z prawnikiem!

Więcej podobnych publikacji na stronie www.prawopilkarskie.pl

Zachęcam do obserwowania profilu PrawoPiłkarskie.pl na Facebooku. Link TUTAJ

Fot. Max z Pixabay

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.