Łukasz Sosin, jeden z kandydatów na stanowisko prezesa Małopolskiego ZPN ostrzega, że wybory mogą być nieważne

Łukasz Sosin, który kandyduje na stanowisko prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, ostrzega, że zaplanowane na 12 czerwca wybory, mogą być nieważne.

Łukasz Sosin podczas swojej piłkarskiej kariery występował w takich zespołach jak Hutnik Kraków, Cracovia, Odra Wodzisław, Wisła Kraków, Kavala, Aris Limassol czy Apollon Limassol. Był czterokrotnym królem strzelców ligi cypryjskiej. Jego dorobej w reprezentacji Polski to 4 mecze i dwa gole. Obecnie jest trenerem juniorów młodszych Hutnika i rocznika 2006 w AP 21.

Łukasz Sosin 10 marcu 2021 roku ogłosił, że będzie kandydował na fotel prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Jak twierdzi wielu kibiców, były piłkarz jest człowiekiem, który może skruszyć związkowy beton i wnieść świeży powiew do śrowdowiska leśnych dziadków, trzymających się swoich foteli.

Kandydat na stanowisko prezesa wystosował list otwarty do małopolskiego środowiska piłkarskiego, zarzucając obecnym władzom MZPN, iż „chcąc utrudnić życie ewentualnym kontrkandydatom, naruszyły prawo”. Chodzi mu o to, iż w uchwale Zarządu MZPN „ustalono, że do zgłoszenia kandydatury niezbędne jest przedłożenie listy co najmniej 30 „oświadczeń o udzieleniu poparcia”, których mogą udzielać tylko delegaci na Walne Zebranie”. Według Sosina zasada ta „spowoduje nieważność wyborów Prezesa MZPN”.

List otwarty do małopolskiego środowiska piłkarskiego

Szanowni Państwo,
12 czerwca 2021 roku odbędzie się Walne Zebranie Małopolskiego ZPN, podczas którego zaplanowano wybory Prezesa MZPN na kadencję 2021-2025.

Niestety, obecne władze MZPN, chcąc utrudnić życie ewentualnym kontrkandydatom, naruszyły prawo. W uchwale nr 4/Z/21 Zarządu MZPN ustalono, że do zgłoszenia kandydatury niezbędne jest przedłożenie listy co najmniej 30 „oświadczeń o udzieleniu poparcia”, których mogą udzielać tylko delegaci na Walne Zebranie.

Zasada ta stanowi nieuzasadnione i drastyczne ograniczenie tzw. „biernego prawa wyborczego” na niespotykaną dotychczas skalę. Niestety, stanowi też rażące naruszenie prawa i spowoduje nieważność wyborów Prezesa MZPN.

Ograniczenie prawa wyborczego nastąpiło w drodze uchwały ustępującego Zarządu, choć Statut MZPN nie przewiduje takiej możliwości. Tymczasem zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach tryb dokonywania wyboru władz musi być określony w statucie organizacji. Oczywiście zarząd ma prawo doprecyzować w swojej uchwale techniczne aspekty wyborów, ale tak ważna regulacja (istotne ograniczenie prawa do kandydowania) może być wprowadzona wyłącznie w przepisach rangi statutowej.

Wprowadzenie tak istotnego ograniczenia „biernego prawa wyborczego” w drodze uchwały zarządu stanowi tym samym rażące naruszenie prawa i będzie skutkowało nieważnością wyboru Prezesa MZPN.

Co więcej, ww. regulacja narusza również zasadę tajności wyborów. Wprowadzając obowiązek uzyskania pisemnych „oświadczeń o udzieleniu poparcia”, zmusza się de facto delegatów do ujawnienia swoich preferencji wyborczych. Mówimy o tych samych delegatach, którzy 12 czerwca 2021 r. będą oddawać tajny głos w wyborach. Stanowi to nie tylko naruszenie tajności wyborów, ale również przejaw bardzo silnej presji wywieranej na delegatów, co ma dodatkowo utrudnić zebranie „poparcia” i zgłoszenie startu w wyborach.

W interesie całego środowiska piłkarskiego jest to, aby wybrany Prezes – niezależnie od tego, kto nim będzie – miał silną, niepodważalną legitymację do sprawowania swojej funkcji. Tym samym wzywam władze MZPN do uchylenia wymogu zbierania „oświadczeń o udzieleniu poparcia”, a w przeciwnym razie będę zmuszony skierować sprawę do organów nadzoru nad Związkiem.

Łączę sportowe pozdrowienia,
Łukasz Sosin

***

Wybory Prezesa MZPN będą nieważne – Komentarz Łukasza Sosina

Nawiązując do załączonego listu otwartego do małopolskiego środowiska piłkarskiego chciałbym potwierdzić gorący apel o uchylenia wymogu zbierania „oświadczeń o udzieleniu poparcia”, jako niezbędnego do złożenia kandydatury na stanowisko Prezesa Małopolskiego ZPN.

Małopolskie środowisko zasługuję na szansę dokonania w wyboru w demokratycznych warunkach. Sprzeciwiam się temu, aby wybory odbyły się, jak to mówi się w małopolskiej centrali, „jak zwykle”. Czyli bez większego rozgłosu, dyskusji, przedstawienia programów przez kandydatów, wyłącznie w oparciu o personalne obietnice i relacje koleżeńskie, z lekceważeniem dla obowiązującego prawa.

Argumenty prawne to ostatnie jakie chciałbym używać, ale nie da się ich pominąć. Nie da się przejść do porządku dziennego nad tym, że zaproponowane przez Pana Prezesa Ryszarda Niemca i Pana Wiceprezesa Ryszarda Kołtuna rozwiązania są zwyczajnie niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem. Wspólnie musimy teraz wypracować rozwiązanie, aby uniknąć zbliżającej się kompromitacji związku na skale całego kraju, jakim będzie unieważnienie wyborów.

Jeszcze ważniejsze dla środowiska powinien być fakt, że przyjęte rozwiązania ograniczają swobodę dokonywanego wyboru. W rozmowach ze środowiskiem słyszę wprost, to ma być rozwiązanie, które pokaże „kto jest z kim” i kogo należy rozliczyć po wyborach. Ja na to się nie godzę. Każdy ma prawo do dokonania wyboru w sposób tajny, zgodnie z własnym sumieniem.

Przyjęte rozwiązanie należy odebrać jako świadome utrudnienie uczestnictwa w wyborach nie tylko mnie, ale każdemu innemu kandydatowi, niezwiązanemu wprost z obecnym prezesem MZPN, Ryszardem Niemcem. Obowiązek rekomendacji wymaga bowiem spotkań z prawie 150 delegatami celem uzyskania ich jawnego poparcia. Dodajmy, że każdy delegat może poprzeć wyłącznie jednego kandydata, co jest nieuzasadnionym utrudnieniem Z perspektywy zarówno prawnej, uczciwości wyborów, ale też zdrowego rozsądku związanego z ciągłą koniecznością unikania nadmiarowych spotkań, należy przyjęte rozwiązania uznać za zdecydowanie niesłuszne.

Mam nadzieję, że zarząd MZPN pochyli się nad tym palącym problemem, a jeden z autorów tego rozwiązania, a jednocześnie kandydat, Pan Wiceprezes Ryszard Kołtun, postawi interes małopolskiego środowiska piłkarskiego ponad swój prywatny. Zignorowanie tak ważnej sprawy, przy jednoczesnym braku przedstawienia do publicznej swojego pomysłu na małopolską piłkę, nie byłoby dobrym prognostykiem na przyszłość.

Ponownie zapraszam do uczciwej rywalizacji i szerokiej dyskusji o małopolskiej piłce.
Łączę sportowe pozdrowienia,
Łukasz Sosin

***

Źródło: lukaszsosin.pl

***

Czytaj też:

Możesz wesprzeć działalność portalu Galaktyczny Futbol stawiając nam wirtualną kawkę. Szczegóły pod linkiem https://tiny.pl/r4k97 lub dokonując minimalnej choćby wpłaty na zrzutkę link TUTAJ

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.