Uchwała PZPN w sprawie przedłużania licencji trenerskich

Komisja ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej podjęła 7 stycznia uchwałę w sprawie szczególnych warunków przyznania/przedłużenia licencji trenerskiej. 

Z uwagi na sytuację pandemiczną, której efektem jest ograniczenie możliwości odbywania Zgromadzeń, Komisja ds. Nagłych PZPN postanowiła określić specjalne warunki przedłużenia licencji trenerskiej przez osoby, które nie spełniły zebrały wymaganej liczby punktów/godzin szkoleniowych (minimum 15 w okresie ostatnich trzech lat).

Na mocy uchwały z 7 stycznia, możliwe jest wyjątkowe przedłużenie licencji bez wymogu „punktowego” do 31 grudnia 2022 roku, po uprzednim uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości 300 złotych oraz:
– w przypadku trybu zwyczajnego – 1/3 kwoty określonej za przedłużenie licencji we wskazanym trybie;
– w przypadku trybu nadzwyczajnych – pełnej kwoty za przedłużenie licencji w tym trybie.

***

Uchwała nr 1/2022 z dnia 7 stycznia 2022 roku

Uchwała nr 1/2022 z dnia 7 stycznia 2022 roku Komisji ds. Nagłych PZPN w sprawie
szczególnych warunków przyznania/przedłużenia licencji trenerskiej

Działając na podstawie art. 36 par.2 Statutu PZPN, uwzględniając aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i związanym z tym ogłoszeniem stanu epidemii na terytorium Polski oraz innych decyzji właściwych władz administracyjnych, w tym dot. ograniczenia możliwości odbywania zgromadzeń, Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła uchwałę o następującej treści:

Art. 1
Trenerzy, którzy zgodnie z postanowieniami Uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do
prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce, ubiegają się o
przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym – stosownie do treści art. 11 i art. 15 w/w Uchwały – mogą wyjątkowo otrzymać licencję trenerską bez spełnienia wymogu określonego w treści art. 7 ust. 2 przedmiotowej Uchwały. W takich przypadkach licencja może być wydana jedynie na okres do dnia 31 grudnia 2022 roku, po uprzednim uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości 300,00 zł oraz opłaty za przedłużenie licencji w wysokości 1/3 kwoty określonej w art. 18 ust. 2 pkt 2) ppkt 2) ww. Uchwały Zarządu PZPN nr IV/63.

Art. 2
Trenerzy, którzy zgodnie z postanowieniami Uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do
prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce, ubiegają się o
przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej w trybie nadzwyczajnym – stosownie do treści art. 19 w/w Uchwały – mogą wyjątkowo otrzymać licencję trenerską bez spełnienia wymogu określonego w treści art. 7 ust. 2 przedmiotowej Uchwały. W takich przypadkach licencja może być wydana jedynie na okres do dnia 31 grudnia 2022 roku, po uprzednim uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości 300,00 zł oraz opłaty za przedłużenie licencji w wysokości określonej w art. 19 ust. 2 ww. Uchwały Zarządu PZPN nr IV/63.

Art. 3
Organami uprawnionymi do wydania licencji, o której mowa w Art. 1 i Art. 2 są komisje ds. licencji trenerskich Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

***

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.