Prezydent miasta reaguje na wiadomość o likwidacji Czuwaj Przemyśl. „Wykorzystam wszelkie dopuszczalne prawem możliwości do przywrócenia normalnego funkcjonowania w klubie!”

Wczoraj piłkarską społeczność obiegła wiadomość o ogłoszeniu upadłości klubu Czuwaj Przemyśl. Środowisko futbolowe zareagowało z oburzeniem. Również Prezydent miasta stanowczo zareagował i wydał oficjalne oświadczenie.

Więcej na temat sytuacji Czuwaj Przemyśl, możecie przeczytać TUTAJ. Do sprawy uratowania zasłużonego dla Podkarpacia klubu postanowił włączyć się Wojciech Bakun, burmistrz Przemyśla, który zareagował z oburzeniem na wiadomość o planowanej likwidacji.

Oświadczenia Prezydenta Miasta Przemyśl dotyczące sytuacji w klubie Czuwaj

Kilka słów wyjaśnień na temat sytuacji w klubie Czuwaj Przemyśl, roli miasta i możliwości wyjścia z sytuacji…

Klub Czuwaj Przemyśl prowadzony jest przez stowarzyszenie Czuwaj Wiaro, które w tej formie prawnej funkcjonuje od 2011 roku. Stowarzyszenie to jest kontynuatorem tradycji przemyskiego klubu po problemach jakie dotknęły poprzednie stowarzyszenie.

Władze klubu wybierane są na podstawie statutu i w oparciu o przepisy dotyczące stowarzyszeń. Miasto, prezydent, radni nie mają żadnych super uprawnień, które umożliwiałyby zmianę prezesa, przejęcie stowarzyszenia itd. (A takie pomysły niezorientowanych osób pojawiały się w dyskusji).

Faktem jest, że od jakiegoś czasu władze klubu pozostawały w konflikcie z sympatykami, kibicami, a także zawodnikami i trenerami. Na prośbę sympatyków odbyłem wiele spotkań z zarządem, sympatykami i przedstawicielami zawodników, aby prowadzić mediacje i próbować rozwiązać konflikt, który z tygodnia na tydzień przybierał na sile.

W ostatnich rozmowach z zarządem zostałem poinformowany (zresztą w obecności wielu osób, w tym sympatyków klubu), że zarząd na Walnym Zgromadzeniu poda się do dymisji. Z informacji, które docierały do urzędu wynikało, że w klubie dojdzie do zmiany zarządu i klub będzie mógł kontynuować normalne funkcjonowanie.

Z takim samym zaskoczeniem jak sympatycy, a także spora społeczność zgromadzona wokół klubu przyjąłem informacje o rozpoczęciu procesu likwidacji klubu, który został zapoczątkowany przed podjęcie przez Walne stosownej uchwały. Uściślając; klub nie został zlikwidowany, ale rozpoczął proces likwidacji klubu (może on trwać miesiące, a nawet lata). Ze względu na mój wyjazd w tym dniu do Warszawy, oddelegowałem na Walne kierownika Biura Prezydenta Miasta, Pana Maćka Wolańskiego. To w pierwszej kolejności od niego dowiedziałem się o karygodnym sposobie prowadzenia spotkania, zaskakujących procedurach wykluczania członków ze spotkania, wypraszania sympatyków z budynku klubu. Karygodnym jest również próba wyproszenia przedstawiciela Prezydenta Miasta. Wszystkie doniesienia, które pojawiły się później tylko potwierdzały skandaliczny sposób prowadzenia tego zebrania i złamanie wszelkich procedur demokratycznego prowadzenia stowarzyszenia, zwłaszcza kierującego tak zasłużonym dla miasta klubem jakim niewątpliwie jest Czuwaj Przemyśl.

Do tej pory starałem się zachować jak najbardziej wyważone stanowisko w sprawie konfliktu w klubie. Nie opowiadałem się po żadnej ze stron, starałem się jednak przywrócić normalność w funkcjonowaniu klubu. Nie da się jednak zachować neutralności w sytuacji, kiedy zarząd podejmuje działania zmierzające do likwidacji, działania wysoce destrukcyjne dla klubu, działania nie mające nic wspólnego z demokracją i transparentnością prowadzenia stowarzyszeń.

W dniu dzisiejszym analizowaliśmy możliwości prawne przywrócenia normalnego funkcjonowania klubu i ponownie spotkajmy się w poniedziałek. Wzywam jednak władze klubu do wycofania się ze szkodliwej działalności zmierzającej do unicestwienia klubu, a także natychmiastowych działań zmierzających do wybrania nowego zarządu i przywrócenia decyzyjności w klubie. Oczywiście zdaje sobie sprawę, że nie mogę zarządu zmusić do jakiegokolwiek działania, ale jeżeli byłemu zarządowi zależy na kontynuowaniu historii klubu to jak najszybciej doprowadzi do wyboru nowego. Informuje jednocześnie, że miasto ma podpisane ze stowarzyszeniem Czuwaj Wiaro umowy, które w przypadku niewywiązywania się z zapisów tych umów zostaną wypowiedziane. Proszę pamiętać, że klub otrzymuje od miasta pieniądze również ze względu na promocję miasta, a to do czego doprowadzono w tej chwili to jest jego antypromocja!

Na koniec zapewniam wszystkich sympatyków, osoby związane z klubem, działaczy, zawodników, trenerów, rodziców trenujących w klubie dzieci, że jako miasto, jako prezydent, wykorzystam wszelkie dopuszczalne prawem możliwości do przywrócenia normalnego funkcjonowania w klubie!

***

O dalszym rozwoju wydarzeń w klubie Czuwaj Przemyśl będę informował w kolejnych publikacjach.

***

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.