Przedłużony lockdown amatorskiego sportu. Zobacz 11 zasad postępowania w przypadku kontroli

Portal „PrawoPiłkarskie.pl” zamieścił jedenaście zasad postępowania w przypadku kontroli dla amatorskich klubów, które zamierzają, mimo decyzji Rady Ministrów o przedłużeniu okresu trwania obostrzeń, rozpocząć treningi.

Portal „PrawoPiłkarskie.pl” zajmuje się wsparciem prawnym dla klubów, nie tylko tych z pierwszych stron gazet. W związku z chaosem jaki powstał po decyzji rządu o przedłużeniu zakazu przeprowadzania treningów dla klubów amatorskich, wspomniany portal opublikował jedenaście zasad postępowania w przypadku kontroli ze strony Policji czy Inspekcji Sanitarnej. Dotyczy to klubów z Niższych Lig, które zdecydują się, mimo wszystko, rozpocząć przygotowania do rundy wiosennej.

11 zasad postępowania w razie kontroli

1. Przede wszystkim należy pamiętać, że mamy do czynienia z pandemią wirusa COVID-19, a więc bezwzględnie należy zachować wszelkie wytyczne dotyczące reżimu sanitarnego i dbać o bezpieczeństwo.

2. W przypadku odwiedzin Inspekcji Sanitarnej i Policji należy się na ich żądanie wylegitymować i poprosić o podanie podstawy prawnej wylegitymowania.

3. Jeśli wizyta będzie dotyczyła otwarcia i prowadzenia przez Was działalności, a jej celem będzie jej zamkniecie (taki zapewne będzie cel wizyty) to należy zażądać podania podstawy prawnej takich działań wynikającej z USTAWY (poprosić o podanie nazwy ustawy, data wydania, dziennika ustaw itd.), a nie z rozporządzenia.

4. Nie należy w żaden sposób utrudniać prowadzenia czynności służbowych, a podczas nich najlepiej mieć świadków i ewentualnie nagrywać przebieg prowadzonych czynności (bez nagrywania wizerunku osób).

5. Interwencja Policji zakończy się prawdopodobnie na sporządzeniu notatki służbowej i próbie nałożenia mandatu karnego, którego oczywiście macie prawo odmówić przyjęcia, jeśli Waszym zdaniem nie złamaliście prawa. Natomiast interwencja Inspekcji Sanitarnej powinna zakończyć się sporządzeniem protokołu, który powinniście dokładnie przeczytać i ewentualnie zgłosić swoje zastrzeżenia i uwagi oraz zażądać ich wpisania do tego protokołu. W uwagach możecie zażądać wpisania, że przestrzegacie przy prowadzeniu działalności reżimu sanitarnego, a zakaz prowadzenia działalności wprowadzony rozporządzeniem jest niezgodny z art. 22 Konstytucji.

6. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu nałożonego przez Policję, prawdopodobnie zostaniecie przez Policję wezwani na przesłuchanie, a następnie sprawa zostanie skierowana do Sądu i po jakimś czasie z Sądu na podany przez Was adres (adres firmy) otrzymacie korespondencje listem poleconym, którą należy odebrać od listonosza i na kopercie wpisać datę jej odbioru.

7. W korespondencji z Sądu prawdopodobnie będzie wyrok nakazowy, a w takim przypadku powinniście w terminie 7 dni od jego odbioru wysłać do Sądu odpowiedź zawierającą sprzeciw od wyroku nakazowego, w której możecie podważyć legalność nałożonych zakazów w drodze rozporządzenia, a nie w drodze ustawy i wskazać na naruszenie m.in.: art. 22 Konstytucji.

8. Z Inspekcji Sanitarnej możecie otrzymać karę finansową, od której możecie się następnie odwołać składając skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, tak jak zrobił to m.in.: przedsiębiorca, który wygrał sprawę z Inspekcją Sanitarną przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu w sprawie II SA/Op 219/20. Jeśli dotychczasowe orzecznictwo sądowe utrzyma się to Wasza skarga będzie skuteczna i sąd uchyli lub uzna za nieważną decyzję wydaną przeciwko Wam przez Inspekcję Sanitarną.

9. Pamiętaj jednak, że każda sytuacja jest inna, a każda sprawa rozpatrywana jest przez sąd w sposób indywidualny, wobec czego wyrok jednego sądu w podobnej sprawie nie musi zawsze pokrywać się z wyrokiem innego sądu.

10. Pamiętaj, że dopóki rozporządzenie nie zostało uchylone lub zmienione to formalnie ono obowiązuje w obrocie prawnym.

11. Pamiętaj także, aby zawsze odbierać korespondencje od listonosza i zapisywać na niej datę odbioru, bo na odwołanie od niekorzystnych rozstrzygnięć będziesz miał określony czas, po upływie którego stracisz możliwość obrony swoich praw. Brak odbioru korespondencji z Sądu lub Inspekcji Sanitarnej nie uchroni Cię przed sankcjami, a jedynie znacznie utrudni możliwość skutecznej obrony.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem https://tiny.pl/r1xkw

Zachęcam do odwiedzania facebookowego profilu portalu „PrawoPiłkarskie.pl”.

******

Czytaj też:

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.

Jedna odpowiedź do “Przedłużony lockdown amatorskiego sportu. Zobacz 11 zasad postępowania w przypadku kontroli”

Miejsce na twoją reklamę

Chcesz zareklamować się na portalu z ogromną ilością wyświetleń? Bardzo dobrze trafiłeś!!! To jest miejsce gdzie w dobry sposób pokażesz swoją firmę.